V této části webu postupně naleznete odkazy na prezentace mého působení v rámci výzkumné a vývojářské činnosti na VŠE v Praze.

Aktuálně zde prozatím naleznete prezentaci projektu Knowsystem - systému pro správu znalostní ve formě znalostních objektů napojených do znalostní sítě.