Jednou z velmi ceněných hodnot většiny dnešních společností jsou znalosti a zkušenosti jejich zaměstnanců, které jsou velmi významným benefitem při prosazování se v konkurenčním prostředí.

Problematikou shromažďování znalostí, jejich organizací a využíváním se zabývá obor znalostní management. Znalostní management se snaží nastavit a stimulovat takovou firemní strukturu, která motivuje zaměstnance dané společnosti k efektivnímu sdílení a využívání znalostí.

Jednou z možných prezentací znalostí zaměstnanců je forma „znalostní sítě“. V rámci tohoto projektu jsem se zabýval návrhem a implementací webového systému pro správu znalostí ve formě znalostních objektů, které jsou uloženy ve formě sémantických dat (RDF). Znalosti jsou následně uživatelům zpřístupněny ve formě, která je podobná myšlenkové mapě. V podstatě jsou všechny záznamy ukládány do několikavrstevné sítě, jejímiž uzly jsou samotné znalostní objekty, klíčová slova, autoři a hodnocení jednotlivých obsahů (včetně komentářů).

Technické řešení

Systém je implementován v podobě webové aplikace v PHP. Je postaven na Nette Frameworku (v.2), pro práci se sémantickými daty je využíván framework ARC2.

Vizualizace sítě jsou generovány za použití JavaScript InfoVis Toolkitu v kombinaci s jQuery a vlastními skripty.

Pro provoz systému je potřeba PHP ve verzi 5.3 či novější, pro ukládání dat databáze MySQL.

Demo systému

Činnost systému si můžete vyzkoušet v rámci dostupné DEMO instalace, v rámci které můžete vyzkoušet práci jako anonymní uživatel (s viditelnými záznamy), či se přihlásit jako administrátor (uživatelské jméno admin, heslo knowsystem).

Představu o užívání systému si můžete udělat také na základě screencastů.

Licence

Aplikaci Knowsystem je možné užívat a šířit pod open-source licencí GNU/GPL v. 3. Je ji tedy možné volně šířit a užívat, v případě modifikací kódu či začlenění do jiných systémů musí být zveřejněny zdrojové kódy všech modifikací i případných výsledných kompozitních aplikací opět pod licencí GNU/GPL. V případě potřeby užívání systému pod jinou licencí je možná individuální dohoda.

Download