Nejpodstatnější složkou mých volnočasových aktivit je působení ve spolku Junák - svaz skautů a skautek ČR, ve kterém se věnuji jednak výchově dětí ve skautském oddíle, ale zároveň se podílím také na činnosti ve vyšších organizačních jednotkách této organizace. Aktuální činnost:

Kromě této pravidelné činnosti také působím na vzdělávacích akcích, aktuálně na ČZK PoKrok 2014 a ČLK Světluškovský lesní kurz 2014.